TIN TỨC

Vay qua bảo hiểm nhân thọ là như thế nào?

Vay tín chấp dành cho khách hàng có mua bảo hiểm nhân thọ là chương trình vay tín chấp dựa vào mức phí đóng bảo hiểm hàng năm, để có thể vay theo hình thức này khách hàng cần có một khoản thời gian mua bảo hiểm trung bình tối thiểu là 1 năm và mức phí bảo hiểm năm tối thiểu là 3 triệu đồng. Thông thường tổ chức cho thường dựa vào khả năng đóng phí bảo hiểm của khách hàng và hầu như các điều kiện cá nhân còn lại tương đối dễ dàng. Chương trình vay tín chấp này thông dụng tại VPbankvà Prudential Finance.

Xem thêm: Gói vay tín chấp theo bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ là gì? Bảo hiểm nhân thọ là sự cam kết giữa công ty bảo hiểm với người tham gia bảo hiểm mà trong đó công ty bảo hiểm có trách nhiệm trả số tiền bảo hiểm (số tiền bảo hiểm) cho người tham gia khi nguươì tham gia có những sự kiện đã định trước (chẳng hạn như: chết thương tật toàn bộ vĩnh viễn, hết hạn hợp đồng, sống đến một thời hạn nhất định. Còn người tham gia Bảo hiểm có trách nhiệm nộp phí Bảo hiểm đầy đủ và đúng thời hạn.

Như vậy Bảo hiểm nhân thọ đươc hiểu như một sự bảo đảm”một hình thức tiết kiệm” và mang tính chất tươg hỗ. Mỗi người mua hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ (thường gọi là người được BH) sẽ định kỳ trả những khoản tiền nhỏ ( gọi là phí BH) trong mọt thời gian dài đã thoả thuận trước (gọi là thời hạn BH) vào một quỹ lớn do công ty BH quản lý, và công ty BH có trách nhiệm trả một số tiền lớn đã định trước(gọi là số tiền bảo hiểm) cho người được bảo hiểm khi người được Bảo hiểm đạt đến một độ tuổi nhất định, khi kết thúc thời hạn Bảo hiểm hay khi có một sự kiện xảy ra ( người được Bảo hiểm kết hôn hoặc vào đại học hoặc nghỉ hưu... ) hoặc cho thân nhân và gia đình người được Bảo hiểm

Tư vấn vay miễn phí0905 043 787

Câu hỏi thường gặp